O nás

Specializovaná společnost

Jsme jedinou společností na českém a slovenském trhu specializující se na oceňování majetku a investiční poradenství, která je členem Královského institutu diplomovaných znalců. Jsme odborní odhadci a investiční poradci. Nejsme zprostředkovatelé ani makléři, jelikož jsme se rozhodli zaměřit se na oblasti, ve kterých jsme prokázali naše silné stránky, zkušenosti a odbornost.

Nezávislost a nestrannost

Náš status odborné společnosti znamená, že jsme skutečně nezávislí, a snižuje možnost střetu zájmů. Naším jediným cílem je poskytovat klientům nestranné poradenství. Diskrétnost a mlčenlivost jsou základní kameny, na nichž je naše poradenská praxe postavena.

Síť strategických partnerů

Abychom klientům mohli poskytovat lepší služby, jsme součástí sítě nezávislých poradců v oblasti nemovitostí, kteří mohou poskytnout řadu doplňkových služeb. Všichni naši partneři sdílí naše předsevzetí poskytovat nezávislé a na klienty zaměřené poradenství. Tato síť nám také umožňuje přístup k aktuálním a přesným informacím o trhu a porovnatelná fakta, což je základ pro provádění oceňování a analýz.

Služby na zakázku / flexibilita

Převážná část práce společnosti spočívá v tržním oceňování nemovitostí a oceňování investic, ale pravidelně poskytujeme i řadu dalších souvisejících služeb podle konkrétních požadavků klientů. Nejsme zastáncem poskytování standardizovaných produktů, věříme v poskytování služeb šitých na míru (jasný a cílený výzkum, analýza, poradenství a doporučení), jejichž účelem je usnadnit investiční rozhodování.

Znalosti

Znalost trhu je samozřejmě zásadním předpokladem pro to, aby bylo možné dojít k určitému stanovisku a potažmo návrhu v oblasti majetkových investic. Naše již více než desetiletá praxe a přítomnost na trhu znamenají, že máme k dispozici rozsáhlou síť kontaktů, včetně odborníků ve všech hlavních sektorech trhu. Úroveň tržních dat a informací, které je společnost schopna získat, je taková, že si u nás klienti často objednávají analýzy trhu a výzkumné zprávy.

Praxe (regionální a mezinárodní)

Naši klienti mohou těžit z naší rozsáhlé mezinárodní a regionální praxe. Všichni naši odborní pracovníci mají mezinárodní vzdělání a dlouhou praxi na českém a středo a východoevropských trzích s nemovitostmi. Díky tomu jsme schopni ohodnotit nemovitosti nejenom v kontextu rozvoje místních, národních a regionálních trhů, ale také poskytnout širší mezinárodní úhel pohledu.

Kvalifikace a odborné standardy

Jsme členem komory kvalifikovaných znalců, a proto se náš přístup z hlediska jednání a vztahů se zákazníky řídí kodexem chování, jednání a profesní etiky Královského institutu diplomovaných znalců (RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors). Všechny činnosti, kterými se naše společnost zabývá, se řídí pravidly a standardy tohoto institutu, což jsou mezinárodně uznávané standardy, jejichž účelem je zajistit trvale vysokou úroveň služeb a profesionality.