Standardy profesionality

RICS (Královský institut diplomovaných znalců)

Společnost Branton Associates je členem Královského institutu diplomovaných znalců, a tudíž veškerou svoji činnost vykonává v souladu s mezinárodně uznávanými standardy tohoto institutu, které byly vytvořeny proto, aby zajistily konzistentní standardy z hlediska odborné praxe a metodologie práce a aby byly zprávy a výpočty v souladu s nejvyššími mezinárodními odbornými standardy.

Více informací o standardech a předpisech Královského institutu diplomovaných znalců naleznete na níže uvedeném odkazu:
RICS standards

Pojištění profesní odpovědnosti

Veškerá činnost v oblasti oceňování, kterou vykonává společnost Branton Associates, s. r. o., je kryta pojištěním profesní odpovědnosti. Podrobnosti o této odpovědnosti Vám sdělíme na požádání. Rádi zařídíme i další, atypické pojištění pro specifické úkoly podle konkrétních požadavků našich klientů.

Postup při řešení reklamací

Institut diplomovaných znalců vyžaduje, aby všichni jeho členové, kteří působí jako fyzické osoby, partneři nebo ředitelé společností, a kteří nabízejí služby odhadců veřejnosti, dodržovali postupy pro řešení reklamací, které splňují schválené standardy. Pokud se čirou náhodou stane, že nebudete spokojeni s poskytnutými službami, níže uvádíme postup, podle kterého bude v případě jakékoli reklamace společnost Branton Associates postupovat.

Všechny případné reklamace řeší p. Peter Jurco. Pokud budete mít nějaký dotaz nebo byste chtěli podat reklamaci, neváhejte a obraťte se na něj prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Telefon:+420 221 967 250
E-mail:
Adresa:Branton Associates, s. r. o.
Na Příkopě 25
110 00, Praha 1

Pokud jste již reklamaci učinili slovně, ať osobně nebo telefonicky, zašlete ji, prosím, rovněž písemně Peteru Jurcovi na výše uvedenou adresu. Po obdržení písemné reklamace Vás Peter Jurco bude do sedmi dnů kontaktovat a sdělí Vám naše stanovisko týkající se Vašeho případu. Také Vás požádá o jakékoli případné další poznámky k této záležitosti. Do 21 dnů od obdržení Vaší písemné reklamace Vám Peter Jurco písemně sdělí výsledek šetření reklamace a kroky, které budou učiněny.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak byla Vaše reklamace řešena, nebo s výsledkem našeho interního šetření, obraťte se na p. Jonathana Kilbyho, Branton Associates, Na Příkopě 25, 110 00 Praha 1, Tel: +420 221 967 250/+420 603 892 911, E-mail: , který Vaši reklamaci osobně prověří a během 14 dnů Vám sdělí výsledek svého šetření.

Pokud i nadále nebudete spokojeni s tím, jak byla Vaše reklamace řešena, můžeme se dohodnout na urovnání záležitosti prostřednictvím Centra pro efektivní řešení sporů (Centre for Effective Dispute Resolution - CEDR) nebo prostřednictvím Královského institutu diplomovaných znalců (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS). Pokud byste byli i poté nespokojeni s výsledkem, můžete reklamaci postoupit na tzv. Surveyors Arbitration Scheme, pokud spadá do jeho kompetencí. Tento program spravuje Autorizovaný institut arbitrů (Chartered Institute of Arbitrators, Dispute Resolution Services, 12 Bloomsbury Square, London WC1A 2LP), kde můžete získat více podrobností. Pokud nejste spokojeni s tím, jak je Vaše reklamace řešena, měli byste se obrátit na tým Královského institutu diplomovaných znalců, který řeší profesionální chování jeho členů a který zajistí, aby Vaše reklamace byla řešena správně a k Vaší spokojenosti.

RICS Professional Conduct
PO Box 2291
Coventry
CV4 8ZJ
Tel: + 44 (0) 870 333 1600