Služby

Účelem našich služeb je pomáhat našim klientům v průběhu všech etap správy majetku, od jeho získání po jeho prodej, a umožnit jim určit a zhodnotit možnosti, do hloubky porozumět výkonu aktiv (provozních i investičních), rozpoznat příležitosti pro tvorbu hodnoty, optimalizovat hodnotu a výkon a vytvořit optimální strategii a strukturu portfolia.

Dokážeme reagovat na požadavky klientů, a proto nabízíme kompletní nabídku služeb šitých na míru, spíše než standardizované produkty. Dále uvádíme příklady služeb, které poskytujeme, ale rádi s Vámi probereme všechny Vaše individuální požadavky.

Oceňování:

Oceňování zisku z vlastní i pronajaté nemovitosti v případě nemovitosti tvořící příjem, nemovitosti obývané vlastníkem a rozestavěné nemovitosti pro následující účely:

 • Akvizice jako součást procesu povinné péče
 • Stanovení prodejní ceny
 • Interní (daně a účetnictví)
 • Zajištění úvěru
 • Podnikové plánování a strategie
 • Vedení soudních sporů a řešení sporů
 • Fúze, akvizice a společné podniky
 • Pojištění

Rozsah vypracovávaných zpráv se liší případ od případu v závislosti na požadavcích klienta, počínaje předběžnými stanovisky a krátkými zprávami až po podrobné znalecké posudky vypracované v souladu se standardy pro vypracovávání znaleckých posudků Královského institutu diplomovaných znalců (RICS), tzv. „Red Book“.
Pokyny pro klienty a zadání znaleckého posudku

Analýzy investic:

 • Indikativní modelování cash flow
 • Měření / monitoring investičního výkonu (jednotlivých nemovitostí a portfolií)
 • Určení příležitostí pro zvýšení hodnoty / návratnosti prostřednictvím správy aktiv
 • Racionalizace majetku a restrukturalizace portfolia
 • Analýza rizik

Výstavba:

 • Oceňování výstavby
 • Studie proveditelnosti
 • Analýzy nejlepšího a nejvyššího využití

Další:

 • Analýzy trhu podle tržního sektoru a místa
 • Analýzy konkurence
 • Trendové analýzy
 • Absorpční analýzy
 • Studie prodejnosti
 • Analýzy cenotvorby
 • Studie hladiny nájemného
 • Srovnávací analýzy dat a verifikace
 • Demografické studie
 • Ekonomické analýzy

Máme rozsáhlé zkušenosti ve všech regionech České republiky, Slovenska a v dalších, v rámci všech tržních sektorů, včetně:

 • Kancelářských nemovitostí
 • Průmyslových, logistických a výrobních zařízení
 • Maloobchodních nemovitostí a obchodních center
 • Stavebních pozemků
 • Rezidenčních nemovitostí
 • Speciálních nemovitostí zahrnujících:
  • Golfová hřiště
  • Zdravotnická zařízení
  • Čerpací stanice
  • Výstaviště
  • Hotely a ubytovací zařízení
  • Zařízení pro seniory
  • Zemědělské nemovitosti
  • Hrady a historické nemovitosti

Kromě výše uvedených služeb jsme rovněž součástí sítě nezávislých odborníků, kteří poskytují celou řadu doplňkových služeb pro majitele, investory a developery, včetně následujících oblastí:

 • Investiční kancelář
 • Správa majetku
 • Oceňování společností, fúze a akvizice
 • Leasing