Lidé

Jonathan Kilby BSc(Hons) MRICS

Jonathan Kilby pochází z Velké Británie. Má bohaté a rozsáhlé zkušenosti v oblasti profesionálního majetkového poradenství jak v rodné Velké Británii, tak v posledních dvanácti letech i v České republice a střední a východní Evropě.

Jonathan je držitelem čestného titulu v oboru pozemkový management (nemovitosti) na univerzitě v Readingu, Velká Británie. V roce 1997 se stal členem Královského institutu diplomovaných znalců (RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors) a členem Společnosti odhadců a dražitelů (Incorporated Society of Valuers and Auctioneers, která se spojila s RICS).

V roce 1998 se Jonathan přestěhoval do Prahy a nastoupil do společnosti Colliers International, kde měl za úkol vybudovat oddělení pro oceňování. Na tomto postu odpovídal za založení a rozvoj působení společnosti v oblasti oceňování a také se podílel na řadě panregionálních projektů, kde zastupoval klienty z řad institucí.

Od roku 2002, kdy Jonathan odešel ze společnosti Colliers International, působil jako nezávislý odhadce a věnoval se nezávislému oceňování majetku, investičnímu a rozvojovému poradenství, které poskytoval řadě soukromých klientů i institucí. Jelikož měl dojem, že na českém trhu neexistuje společnost, která by poskytovala nestranné, nezávislé a profesionální poradenství týkající se nemovitostí, založil v roce 2005 společnost Branton Associates, s. r. o., jako nezávislou poradenskou společnost v oblasti majetkových investic a rozvoje.